Of vir wees lig pdf mekaar die wereld

Home » Polokwane » Wees lig vir mekaar of die wereld pdf

Polokwane - Wees Lig Vir Mekaar Of Die Wereld Pdf

in Polokwane

Hoe om vir huwelike en families te bid

wees lig vir mekaar of die wereld pdf

Seisoen van Luister Luister nuut na God mekaar en die. 31 dae uitdaging: Bid vir jou man Elke dag kom herinner die Heilige Gees my dat ek 'n steunpilaar moet wees vir my man (Spreuke 31:11). Ek probeer my bes, alhoewel ek …, in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde.” Om in die lig te lewe, het verskeie dimensies - hoe ons moet leef in God se lig, hoe ons lig verkry deur iets beter te verstaan en hoe ons die lig kan wees. Ons begin met die reeks “beLIG” wat al hierdie dimensies aanspreek. Die teksvers.

Die eerste brief van Johannes Bly in die liefde Die

Jeug Gebedsaand I will follow. So gee ons hoop en rigting aan mekaar se lewens. Om lig vir die wêreld te wees moet daar altyd hierdie kontras wees tussen lig en duister. Ons kan nie soos die wêreld wat Jesus nie wil ken nie optree en dink ons gaan lig wees nie. Iemand skryf: The church, dit beteken ek en jy en ons saam, the church must make contact, yet maintain contrast. We must be in touch with the world, but not in, By Algoa Gemeenskapskerk kry niemand die eer vir enige iets wat gebeur nie, want ons bly afhanklik van God in alles wat ons doen. Die liedjie van Chris Tomlin – I will follow – wat ons sing, kan amper ons ‘temalied’ wees. Where You go I’ll go, when you stay, I’ll stay, when You move,….

gespreksboe ke vir groepe is ’n hulpmiddel vir mense om na God en na mekaar te luister. Die me todiek van ’n luistersiklus word gebruik. wêreld die lig laat sien nie. Leierskap, sê hy, het baie meer met hoor as met as met sien te doen. te doen. Dit gaan oor die leier wat vir die span sê: Ek hoor julle. Dit is die drie belangrikste woorde wat enige span van hulle leier kan hoor En dit is die tweede ding wat my tref, die visie wat God vir sy volk het, om ’n blywende ontmoetingsplek, te wees – kom ons noem dit ’n kuierplek – vir die nasies te wees, ’n plek waar hulle God kan ontmoet en met Hom kan kontak maak – iets wat alreeds aan Abraham beloof is (Gen 12:1-3) dat hy tot ’n seën vir die nasies sal wees.

2. Die Lig kom na die wêreld in Jesus Christus, Heer. Uit liefde vir die mensdom daal Hy as dienskneg neer. So lief het God die wêreld, Hy gee vir ons sy Seun – só word Hy ons Verlosser, ons Middelaar en Steun. 3. Wie glo in Jesus Christus, word nou sy eiendom. Hy gee die reg tot kindskap aan dié wat glo in Hom. Juis daarom juig ons harte teruggaan na sy Vader, vir die gelowiges troos deur vir hulle die goeie nuus te gee dat die Gees (parakletos-trooster) na sy hemelvaart gestuur sal word. God se Gees sal dus met hulle wees en hulle elke dag herinner aan die waarheid en die woorde wat Jesus gespreek het, woorde wat uit die troonkamer van God hul oorsprong het.

2. Die Lig kom na die wêreld in Jesus Christus, Heer. Uit liefde vir die mensdom daal Hy as dienskneg neer. So lief het God die wêreld, Hy gee vir ons sy Seun – só word Hy ons Verlosser, ons Middelaar en Steun. 3. Wie glo in Jesus Christus, word nou sy eiendom. Hy gee die reg tot kindskap aan dié wat glo in Hom. Juis daarom juig ons harte bly nie (vgl. Jn 8:12: Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee). Mense wat beweer dat hulle ‘verligtes’ is omdat hulle kennis het, moet weet: om konstant in die lig te wees beteken om deel te hê aan die lewe …

2013-07-07 · In Handelinge 26 stuur God vir Paulus na die heidennasies toe. Hoor sy opdrag in vers 17: Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. In Johannes 8 maak Jesus hierdie lewensveranderende stelling: Johannes 8:12 “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit In die lig van die viering van Israel se 70ste bestaansjaar en die VSA se Ambassade wat na Jerusalem verskuif is en ook die spanning tussen Hamas en Israel in Gasa, gee ons aandag aan die aanloop tot hierdie jare lange spanning. Ons lees Ps. 83. Ons rig n ope uitnodiging, ook vir diegene wie nie gereeld die ybelskool bywoon nie. Navrae

word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. (Heb.13:4) 21. Bid vir wysheid en onderskeidingsvermoë en vir die werking van die Sewevoudige Gees van God in haar. Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die So gee ons hoop en rigting aan mekaar se lewens. Om lig vir die wêreld te wees moet daar altyd hierdie kontras wees tussen lig en duister. Ons kan nie soos die wêreld wat Jesus nie wil ken nie optree en dink ons gaan lig wees nie. Iemand skryf: The church, dit beteken ek en jy en ons saam, the church must make contact, yet maintain contrast. We must be in touch with the world, but not in

• Fasiliteite vir die stoor en uitstuur van mondelinge boodskappe (”voice”) maak dit moontlik dat individue boodskappe dwarsoor die wêreld kan uitstuur en ontvang. • Elektroniese pos is niks anders as briewe wat van een rekenaar na ‘n ander teen die spoed van lig gestuur word. So gee ons hoop en rigting aan mekaar se lewens. Om lig vir die wêreld te wees moet daar altyd hierdie kontras wees tussen lig en duister. Ons kan nie soos die wêreld wat Jesus nie wil ken nie optree en dink ons gaan lig wees nie. Iemand skryf: The church, dit beteken ek en jy en ons saam, the church must make contact, yet maintain contrast. We must be in touch with the world, but not in

In die lig van die viering van Israel se 70ste bestaansjaar en die VSA se Ambassade wat na Jerusalem verskuif is en ook die spanning tussen Hamas en Israel in Gasa, gee ons aandag aan die aanloop tot hierdie jare lange spanning. Ons lees Ps. 83. Ons rig n ope uitnodiging, ook vir diegene wie nie gereeld die ybelskool bywoon nie. Navrae word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. (Heb.13:4) 21. Bid vir wysheid en onderskeidingsvermoë en vir die werking van die Sewevoudige Gees van God in haar. Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die

2013-07-07 · In Handelinge 26 stuur God vir Paulus na die heidennasies toe. Hoor sy opdrag in vers 17: Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. In Johannes 8 maak Jesus hierdie lewensveranderende stelling: Johannes 8:12 “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit 2018-08-03 · Lig in die duisternis, hier vir God, mekaar en die wêreld 3 Augustus 2018 Alle leraars, kerkrade, lidmate en belangstellendes NG Kerk Vrystaat Geagte broers en susters GRONDONTEIENING SONDER VERGOEDING Die Moderamen het kennis geneem van die eensydige aankondiging rondom grondonteiening op 31 Julie 2018 deur Pres Cyril Ramaphosa.

die evangelie kan verstaan en deel van die kerk van Christus kan wees. Die evangelie is vir die . eenvoudigste mens verstaanbaar omdat God se W oord in menslike woorde na ons toe kom en . deur bly nie (vgl. Jn 8:12: Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee). Mense wat beweer dat hulle ‘verligtes’ is omdat hulle kennis het, moet weet: om konstant in die lig te wees beteken om deel te hê aan die lewe …

word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. (Heb.13:4) 21. Bid vir wysheid en onderskeidingsvermoë en vir die werking van die Sewevoudige Gees van God in haar. Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die van Israel en die hele huis van Juda aan My laat klewe, spreek die Here, om vir My te wees YRON HQ URHP HQ ORI HQ VLHUDDG ´ Hieruit kan ons die volgende gevolgtrekkings maak: • Ons kleredrag (soos ons gesindheid, woorde en dade) moet God se teenwoordigheid in ons lewens weerspieël.

waar dit goed gaan. Ons bid vir mekaar waar dit swaar gaan. Ons droom saam oor die potensiaal van die kerk van die Here om "met die Lig na die gemeenskap" te lewe. Ons vier die voorreg om deel van die kerk van die Here te wees. 1.1.4 Saam met die hartlikheid van ons byeenkoms is daar ook 'n diep erns dat ons geloofsonderskeidend te werk gaan hier op aarde ‘n lig vir die wêreld wees, ’n stad op ’n berg. “Mekaar” is dan hierdie maand die refrein wat deur ons blad weerklink, met die lig van die Woord wat telkens duidelik daarop val. Van die skrywers praat oor hoe lidmate mekaar moet liefhê en bedien in gemeenteverband, in die Teksgedeelte

Ons wil by LIG.punt n gemeenskap wees wat mekaar voortdurend herinner dat ons Vrygekoop _ is. Met die Duiwel en Zn sondige wêreld wat ons gereeld herinner aan ons tekortkominge, het ons nodig om mekaar gereeld te BEMOEDIG met die wete dat ons inderdaad vry is. 2. Ons is mense wat daadwerklik 'gekoop' is om aan God te behoort –Gen 1:28 "God het hulle geseën en God het vir hulle gesê: “Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde beweeg." –Gen 2:20 "maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat hom sou aanvul nie."

31 dae uitdaging: Bid vir jou man Elke dag kom herinner die Heilige Gees my dat ek 'n steunpilaar moet wees vir my man (Spreuke 31:11). Ek probeer my bes, alhoewel ek … • Fasiliteite vir die stoor en uitstuur van mondelinge boodskappe (”voice”) maak dit moontlik dat individue boodskappe dwarsoor die wêreld kan uitstuur en ontvang. • Elektroniese pos is niks anders as briewe wat van een rekenaar na ‘n ander teen die spoed van lig gestuur word.

–Gen 1:28 "God het hulle geseën en God het vir hulle gesê: “Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde beweeg." –Gen 2:20 "maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat hom sou aanvul nie." 2013-07-07 · In Handelinge 26 stuur God vir Paulus na die heidennasies toe. Hoor sy opdrag in vers 17: Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. In Johannes 8 maak Jesus hierdie lewensveranderende stelling: Johannes 8:12 “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit

5. Bid vir diepe sonde-oortuiging en dat man en vrou saam in die lig sal wandel. 6. Bid vir begrip vir mekaar se behoeftes en die vermoë en gewilligheid om in daardie behoeftes te vervul. 7. Bid teen elke vorm van selfsug, gemaksug en eiesinnigheid in die huwelik. 8. Bid dat daar nie misverstande sal wees nie. Die grootste enkele probleem in alle 31 dae uitdaging: Bid vir jou man Elke dag kom herinner die Heilige Gees my dat ek 'n steunpilaar moet wees vir my man (Spreuke 31:11). Ek probeer my bes, alhoewel ek …

DIE GODHEID Tuis

wees lig vir mekaar of die wereld pdf

4 Verandering verwante verskynsels. Lig in die duisternis, hier vir God, mekaar en die wêreld 12 Januarie 2017 vrouelidmate@gmail.com AAN ALLE DAMES WAT DIE VROUEKONFERENSIE BYWOON 17-19 FEBRUARIE 2017 – AMANZI, BRANDFORT (SKRIBAS EN LERAARS WEES ASSEBLIEF SO VRIENDELIK OM HIERDIE INLIGTING AAN U VROUELIDMATE DEUR TE GEE.), die wêreld die opgestane Here deur ons kan sien en ervaar. Die opdrag om sout en lig vir die wêreld te wees, is ook ons opdrag om hoop te gaan wees in ʼn gebroke wêreld. Mag ons net so opgewonde wees soos die Emmausgangers om ons ontmoetings met Jesus te deel aan hulle wat elke dag ons pad kruis! Mag jou oë oop wees om deur die.

4 Verandering verwante verskynsels. “6Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. ” God het die wet gegee, nier ter wille van onsself nie, maar om so te lewe dat ander mense God sal verheerlik! Dus gee God die wet en later vir Jesus om ons te help om so te lewe dat God al die eer sal kry daarvoor! Sodat ons sout en lig vir die wêreld sal wees, waar dit goed gaan. Ons bid vir mekaar waar dit swaar gaan. Ons droom saam oor die potensiaal van die kerk van die Here om "met die Lig na die gemeenskap" te lewe. Ons vier die voorreg om deel van die kerk van die Here te wees. 1.1.4 Saam met die hartlikheid van ons byeenkoms is daar ook 'n diep erns dat ons geloofsonderskeidend te werk gaan.

Die grootste fees van die jaar!

wees lig vir mekaar of die wereld pdf

AAN ALLE DAMES van die NG KERK Vrystaat SINODALE. Luister na die opdrag wat ons Here vir hom gee [:2, 6b] Die donker wat vir Josua banggemaak het, was die pad van die onbekende Hy is die nuwe leier wat die volk van die Here die onbekende moet inlei 40 jr gelede het die Here sy slawevolk deur die Rietsee gelei na hul vryheid Vir 40 jr was Israel in die woestyn Vir 40 jr was Moses die leier van https://en.wikipedia.org/wiki/Faroe_Islands_2._deild die wêreld die opgestane Here deur ons kan sien en ervaar. Die opdrag om sout en lig vir die wêreld te wees, is ook ons opdrag om hoop te gaan wees in ʼn gebroke wêreld. Mag ons net so opgewonde wees soos die Emmausgangers om ons ontmoetings met Jesus te deel aan hulle wat elke dag ons pad kruis! Mag jou oë oop wees om deur die.

wees lig vir mekaar of die wereld pdf

 • (PDF) Kerkwees in die voetspore van Christus volgens
 • Die Gemeente met Oop Deure H/v ProteaStasieweg en
 • NG KERK sinoos.co.za

 • hier op aarde ‘n lig vir die wêreld wees, ’n stad op ’n berg. “Mekaar” is dan hierdie maand die refrein wat deur ons blad weerklink, met die lig van die Woord wat telkens duidelik daarop val. Van die skrywers praat oor hoe lidmate mekaar moet liefhê en bedien in gemeenteverband, in die Teksgedeelte G Die uitbreiding, "vir ons Here Jesus Christus", word in bykans alle vertalings net van toepassing gemaak op die Tessalonissense se hoop. Dis beslis moontlik, maar in die lig van die struktuur lyk dit eerder of hulle werk, arbeid en hoop - al drie - ter wille van die Here Jesus was. Hier is waarskynlik die eerste punt waar die gemeente in

  Luister na die opdrag wat ons Here vir hom gee [:2, 6b] Die donker wat vir Josua banggemaak het, was die pad van die onbekende Hy is die nuwe leier wat die volk van die Here die onbekende moet inlei 40 jr gelede het die Here sy slawevolk deur die Rietsee gelei na hul vryheid Vir 40 jr was Israel in die woestyn Vir 40 jr was Moses die leier van hier op aarde ‘n lig vir die wêreld wees, ’n stad op ’n berg. “Mekaar” is dan hierdie maand die refrein wat deur ons blad weerklink, met die lig van die Woord wat telkens duidelik daarop val. Van die skrywers praat oor hoe lidmate mekaar moet liefhê en bedien in gemeenteverband, in die Teksgedeelte

  By Algoa Gemeenskapskerk kry niemand die eer vir enige iets wat gebeur nie, want ons bly afhanklik van God in alles wat ons doen. Die liedjie van Chris Tomlin – I will follow – wat ons sing, kan amper ons ‘temalied’ wees. Where You go I’ll go, when you stay, I’ll stay, when You move,… Lig in die duisternis, hier vir God, mekaar en die wêreld 27 November 2018 vrouelidmate@gmail.com AAN ALLE DAMES van die NG KERK Vrystaat (Skribas en leraars, wees asseblief so vriendelik om hierdie inligting aan al u vrouelidmate deur te gee) Liewe dames SINODALE VROUEKONFERENSIE 2019

  word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. (Heb.13:4) 21. Bid vir wysheid en onderskeidingsvermoë en vir die werking van die Sewevoudige Gees van God in haar. Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die die wêreld die opgestane Here deur ons kan sien en ervaar. Die opdrag om sout en lig vir die wêreld te wees, is ook ons opdrag om hoop te gaan wees in ʼn gebroke wêreld. Mag ons net so opgewonde wees soos die Emmausgangers om ons ontmoetings met Jesus te deel aan hulle wat elke dag ons pad kruis! Mag jou oë oop wees om deur die

  “6Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. ” God het die wet gegee, nier ter wille van onsself nie, maar om so te lewe dat ander mense God sal verheerlik! Dus gee God die wet en later vir Jesus om ons te help om so te lewe dat God al die eer sal kry daarvoor! Sodat ons sout en lig vir die wêreld sal wees waar dit goed gaan. Ons bid vir mekaar waar dit swaar gaan. Ons droom saam oor die potensiaal van die kerk van die Here om "met die Lig na die gemeenskap" te lewe. Ons vier die voorreg om deel van die kerk van die Here te wees. 1.1.4 Saam met die hartlikheid van ons byeenkoms is daar ook 'n diep erns dat ons geloofsonderskeidend te werk gaan

  VERBETER deur sout en lig te wees, Die waarde van gehoorsaamheid is die opneem van ons roeping / taak / opdrag wat ons van die Here gekry het. Dit is die doel waarop ons verhoudings gerig is. Hierdie waarde kry gestalte: in ons verhouding met GOD is wanneer ons onsself met hart en siel aan God se droom vir die wêreld te VERBIND, Met die lig tot ons beskikking, reik die Bestuursraad die volgende verklaring uit, wetende dat ons nog lank nie klaar gepraat en besin het oor selfdegeslagverhoudinge nie. Ons wil steeds na mekaar luister en vanuit ons Identiteit (Die Gemeente met Oop Deure is `n missionêre geloofsgemeenskap in Brackenfell), Waardes en Strategie (sien hieronder) kerk van God in Brackenfell wees. VERKLARING: 1

  Luister na die Heilige Gees se stem en as Hy vir jou ‘n opdrag gee oor hoe jy in hierdie week jou lig kan laat skyn, skryf dit neer op die blaaitjie. Dit kan wees om bv vriendeliker by die huis te wees, iemand te help met huiswerk of kos te gee vir iemand wat nie het nie. Ons gaan dit netnou tydens die “kers seremonie” deel met mekaar Lig in die duisternis, hier vir God, mekaar en die wêreld 27 November 2018 vrouelidmate@gmail.com AAN ALLE DAMES van die NG KERK Vrystaat (Skribas en leraars, wees asseblief so vriendelik om hierdie inligting aan al u vrouelidmate deur te gee) Liewe dames SINODALE VROUEKONFERENSIE 2019

  Ons wil by LIG.punt n gemeenskap wees wat mekaar voortdurend herinner dat ons Vrygekoop _ is. Met die Duiwel en Zn sondige wêreld wat ons gereeld herinner aan ons tekortkominge, het ons nodig om mekaar gereeld te BEMOEDIG met die wete dat ons inderdaad vry is. 2. Ons is mense wat daadwerklik 'gekoop' is om aan God te behoort Aan sy dissipels sê Hy: “Julle is die lig vir die wêreld” (Matt. 5:14). Hierdie twee uitsprake is nie met mekaar in stryd nie; inteendeel, ons as mense kan alleen die lig vir die wêreld wees as ons deur die geloof innig verbonde is aan Christus wat die bron van die ware lig vir die wêreld is. Hoe meer en

  Neyrey 1990:41) Tog is die locus van kerkwees nerens anders as in die wereld Die. Om kerk te wees is om kerk in die wereld te wees. Oit is trouens ook Die vir die Christene moontlik om hulle fisies van die wereld af te sonder Die (1 Kor 5:10). Oaar­ om is die kerk se verhouding tot die w!reld 'n verhouding van paradoksale afgeson­ derdheid. G Die uitbreiding, "vir ons Here Jesus Christus", word in bykans alle vertalings net van toepassing gemaak op die Tessalonissense se hoop. Dis beslis moontlik, maar in die lig van die struktuur lyk dit eerder of hulle werk, arbeid en hoop - al drie - ter wille van die Here Jesus was. Hier is waarskynlik die eerste punt waar die gemeente in

  • Fasiliteite vir die stoor en uitstuur van mondelinge boodskappe (”voice”) maak dit moontlik dat individue boodskappe dwarsoor die wêreld kan uitstuur en ontvang. • Elektroniese pos is niks anders as briewe wat van een rekenaar na ‘n ander teen die spoed van lig gestuur word. Gemeente sing: Helder skyn U lig vir die nasies (L488:1,2,5) bly sit Dit is ‘n moeilike en groot opdrag, maar die Lig wat in jou hart gebore is verander jou…en gee aan jou die opdrag om Lig te wees vir Hom! Ons Vader is die bron van alle lewe en vanuit hierdie lewe kan ons ook nou lewe…en skyn!

  Lig in die duisternis, hier vir God, mekaar en die wêreld 12 Januarie 2017 vrouelidmate@gmail.com AAN ALLE DAMES WAT DIE VROUEKONFERENSIE BYWOON 17-19 FEBRUARIE 2017 – AMANZI, BRANDFORT (SKRIBAS EN LERAARS WEES ASSEBLIEF SO VRIENDELIK OM HIERDIE INLIGTING AAN U VROUELIDMATE DEUR TE GEE.) om te sê: “Gelowiges het ‘n hart vir mekaar en vir ander in die wêreld om sout en lig te wees”? Dink mooi hieroor: “Al die duisternis in die heelal is nie in staat om een kers se lig uit te doof nie, wat nog te sê van duisende kerse van ‘n hele gemeente”. Wanneer jy vir Christus leef skyn sy lig in jou.

  van Israel en die hele huis van Juda aan My laat klewe, spreek die Here, om vir My te wees YRON HQ URHP HQ ORI HQ VLHUDDG ´ Hieruit kan ons die volgende gevolgtrekkings maak: • Ons kleredrag (soos ons gesindheid, woorde en dade) moet God se teenwoordigheid in ons lewens weerspieël. VERBETER deur sout en lig te wees, Die waarde van gehoorsaamheid is die opneem van ons roeping / taak / opdrag wat ons van die Here gekry het. Dit is die doel waarop ons verhoudings gerig is. Hierdie waarde kry gestalte: in ons verhouding met GOD is wanneer ons onsself met hart en siel aan God se droom vir die wêreld te VERBIND,

  By Algoa Gemeenskapskerk kry niemand die eer vir enige iets wat gebeur nie, want ons bly afhanklik van God in alles wat ons doen. Die liedjie van Chris Tomlin – I will follow – wat ons sing, kan amper ons ‘temalied’ wees. Where You go I’ll go, when you stay, I’ll stay, when You move,… bly nie (vgl. Jn 8:12: Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee). Mense wat beweer dat hulle ‘verligtes’ is omdat hulle kennis het, moet weet: om konstant in die lig te wees beteken om deel te hê aan die lewe …

  Lig in die duisternis, hier vir God, mekaar en die wêreld 27 November 2018 vrouelidmate@gmail.com AAN ALLE DAMES van die NG KERK Vrystaat (Skribas en leraars, wees asseblief so vriendelik om hierdie inligting aan al u vrouelidmate deur te gee) Liewe dames SINODALE VROUEKONFERENSIE 2019 2. Die Lig kom na die wêreld in Jesus Christus, Heer. Uit liefde vir die mensdom daal Hy as dienskneg neer. So lief het God die wêreld, Hy gee vir ons sy Seun – só word Hy ons Verlosser, ons Middelaar en Steun. 3. Wie glo in Jesus Christus, word nou sy eiendom. Hy gee die reg tot kindskap aan dié wat glo in Hom. Juis daarom juig ons harte

  En dit is die tweede ding wat my tref, die visie wat God vir sy volk het, om ’n blywende ontmoetingsplek, te wees – kom ons noem dit ’n kuierplek – vir die nasies te wees, ’n plek waar hulle God kan ontmoet en met Hom kan kontak maak – iets wat alreeds aan Abraham beloof is (Gen 12:1-3) dat hy tot ’n seën vir die nasies sal wees. Ja, wag is swaar, maar nie as jy vir die Here wag nie. Die psalmdigter sê ‘n duisend jaar vir die Here is soos ‘n enkele wagbeurt in die nag (Ps. 90v4). Met hierdie laaste uitgawe van HARTKLOP 2017 bid ons u toe ‘n geseënde Advent-seisoen. Weet dit- die Here is naby! (Filp. 4v4-8) Wees LIG! DEURKOLLEKTE VANOGGEND Spes. Koll. Jeug Uitreike

  - As hulle klaar is deel ons dit met mekaar en maak een groot lys daarvan - wees,wat vir die ander die lig kan wees. Die ander spot jou dalk omdat jy nie wil doen en wees wat hulle is nie, maar dis ons opdrag as Ligdraers - as Christene – om anders te wees, om uit te staan, en nie deel te raak van die wêreld se manier van leef nie, want DIT maak die lig dood, en dan leef jy in donkerte Aan sy dissipels sê Hy: “Julle is die lig vir die wêreld” (Matt. 5:14). Hierdie twee uitsprake is nie met mekaar in stryd nie; inteendeel, ons as mense kan alleen die lig vir die wêreld wees as ons deur die geloof innig verbonde is aan Christus wat die bron van die ware lig vir die wêreld is. Hoe meer en